MICHEL ROJKIND

ROJKIND ARQUITECTOS

 

Michel Rojkind uppskattar kaos och instabilitet, för det tvingar honom att hålla balansen. Hans arkitektur är en kompromisslös spegling av samtiden med ett tydligt uppdrag – att alltid ge tillbaka till samhället.

Mexikanska arkitekten Michel Rojkind har en bakgrund och en approach som gör att han sticker ut och skapar nyfikenhet, långt innan man ens har sett hans arkitektur. Ett decennium som rockstjärnetrummis i bandet La Gente Normal har satt sin tydliga prägel av att vara en del av ett sammanhang. Att växa upp och leva i Mexico city, beskriver han som att befinna sig i ständig kris och vara fullständigt överstimulerad, vilket gör innovation till en överlevnadsstrategi.

Efter att ha jobbat självständigt och i olika samarbeten under åtta års tid, grundade Michel arkitektbyrån Rojkind Arquitectos 2002. Byråns mål är att utforska nyskapande arkitektoniska lösningar liksom sociala och urbana strategier med positiv påverkan på samhället och miljön. Det innebär att alla projekt ska påverka samhället i en positiv riktning och om kunden inte är med på det spåret så avstår man hellre jobbet.

”Vill alltid få kunden att tänka om och tänka nytt, att se det de inte såg från början”, säger Michel. Men det behöver inte handla om ny teknologi utan kan lika gärna vara ett annat sätt att ta sig an det traditionella. I Mexiko har man bland annat en lång tradition av arbete med metall och för Rojkind Arquitectos är det viktigt att ta vara på den lokala arbetskraften, inte minst för att uppnå bästa möjliga resultat.

Det är lätt att fascineras av det Rojkindska formspråket och hans val av bearbetning. Lekfullhet blandas med ansvarskänsla för det sociala sammanhanget och möjligheten till en positiv påverkan. I både arkitektur- och näringslivssammanhang, nationellt och internationellt, hyllas han för sitt sätt att se på arkitekturens roll och dess möjligheter. Michel har också gjort sig känd för att vara en inspirationskälla med smittande passion för samhällsbyggande.

Under PLÅT17 kommer Michel att presentera sina tankar och idéer bakom projekt som Liverpool Insrugentes, Liverpool Interlomas, Tori Tori Restaurante, Cineteca Nacional, Nestlé Museo del Chocolate.

Cineteca Nacional
Foto: Jaime Navarro

Museo del Chocolate Nestlé
Foto: Paul Rivera

Liverpool Interlomas
Foto: Paul Rivera