ALUMINIUM

HOUSE FOR MOTHER

Okonstlad villa med obehandlad reflektion och ”fri” vattenavrinning.

Material

Plannja Sinus 18 – Blank Aluminium

Val av fasad

Plåten valdes delvis för att det är underhållsfritt, men främst för de reflekterande kvalitéerna och den korrugerade profilen som skapar en fin skuggverkan.

Inspiration till fasad

Det dubbla gavelmotivet kommer från att vilja förstärka områdets tankar om smala tomter.

Val av infästningar

Plåten är skruvad från framsida i bakomliggande läkt.

Val av bearbetning

Plåten är i blank obehandlad aluminium.

Fasadens förändringsprocess

Aluminiumfasaden kommer att mattas av något.

Takavvattning & Taksäkerhet

Vattnet från taken tillåts rinna fritt utan hängrännor, med en synlig dagvattenhantering på tomten, förutom en ränna mellan huskropparna som ansluter till ett stuprör vid entrén. Taksäkerhet är omhändertaget med två nockräcken.

NAMN Björn Förstberg
PROJEKT House for Mother, Linköping
SLUTFÖRT 2016
ARKITEKTBYRÅ Förstberg Ling

House for Mother av Förstberg Ling. Foto: Markus Linderoth.

Färdigheter

Upplagt på

januari 7, 2016