KOPPAR

ROYAL DESIGN

Butik som utmanar med guldfärg, skarpskuren form och dold takavvattning.

Material

Aurubis Nordic Royal

Val av fasad

Ambitionen var att skapa en byggnad som avvek från områdets i övrigt rätvinkliga struktur och vi fann inspiration i vassa vinklar och diagonaler. Därför sökte vi ett material som tillät en monolitisk och skulptural gestaltning. Förutsättningarna för utformningen ledde oss in på plåt, och eftersom koppar är mjukt och formbart blev det ett naturligt val för oss.
Koppar som byggnadsmaterial har en lång tradition i Sverige och vi såg tidigt fördelarna med materialets egenskaper vad gäller hållbarhet, beständighet och underhåll.

Inspiration till fasad

Vi ville skapa en karaktäristisk byggnad som står i kontrast till sin omgivning. Byggnadens gyllene kulör och skulpturala form utmanar den annars storskaliga och ortogonala karaktären i området. Plåten och vinklarna suddar ut gränsen mellan fasad och tak, vilket också förstärks genom glaspartierna som suddar ut gränsen mellan inne och ute. Byggnaden har en unik placering vid entrén till området. Likt ett smycke blir byggnaden den centrala blickpunkten på platsen.

Val av infästningar

Dold infästning med låssystem mellan kassetterna.

Val av bearbetning

Plåten har specialkapats efter mått och sedan bockats till fasadkassetter.

Fasadens förändringsprocess

Materialet fungerar annorlunda än övriga kopparprodukter från Aurubis. Andra kopparprodukter kan utveckla en blågrön patina över tid. Nordic Royal däremot behåller sin halvmatta guldfinish och åldras måttligt till en mer gyllenbrun kulör.

Takavvattning och taksäkerhet

Takavvattningen på de brant sluttande taken är löst genom dolda gesimsrännor och fasadintegrerade stuprör. På de låglutande taken leds regnvattnet bort genom takbrunnar och dolda invändiga stuprör. De låglutande taken nås via en inspektionslucka och är utrustade med fästöglor.

NAMN Johan Özmen
PROJEKTET Royal Design, Jönköping
SLUTFÖRT 2015
ARKITEKTBYRÅ Arkitekthuset Jönköping

Royal Design av Arkitekthuset.

Färdigheter

Upplagt på

januari 5, 2016