ROSTTRÖGT STÅL

PRIMO

Exklusivt coworking-kontor som flirtar med hamnens containrar.

MATERIAL

Cor-Ten

VAL AV FASAD

Nya Hovås gestaltningsprogram har jordnära toner i tegel i många byggnader. Här valde vi rosttrögt stål som ansluter i den färgskalan och som ger en värme i det täta oxidskiktet som bildas och som smälter fint in mot det anslutande berget och skogsdungarna.

INSPIRATION TILL FASAD

Byggnadens formspråk är en serie boxar som staplats på varandra likt containrar som skall skeppas över världen. Här härbärgeras framtidens företagare som även ser världen som sitt arbetsfält med ”The House som bas”. Materialet har sin tradition i balkrostlag och de hallar där dåtidens största fartyg byggdes vid Norra Älvstranden i Göteborg.

Val av infästningar

Kassetterna i olika storlekar är monterade med ett asymmetriskt ”murförband” över hela fasaden.

Val av bearbetning

Rosttrögt stål har inte någon ytbehandling utan väderbeständigheten grundar sig på att oxidlager bildas på stålets yta. Patinan är tät och skyddar det underliggande stålet.

Fasadens förändringsprocess

Inom 18-36 månader har stålet fått en jämt vacker rödbrun kulör.

Takavvattning och taksäkerhet

Vi har använt oss av plana/låglutande tak där vi har hängrännor och stuprör i vanlig ordning som huvudsakligen avvattnas mot den västra fasaden där markplaneringen har parkkaraktär. Taktäckningen är duk och i de stora delar vi har takterrass så är denna uppbyggd med en mönsterlagd trätrall ovan tätskiktet. När det gäller taksäkerheten så har takterrassen räcken av pulverlackad sträckmetall samt utrymningstrappa i det fria mot den västra fasaden. I övrigt så följer de plana taken BBR:s krav på taksäkerhet i form av fästanordningar av fästöglor för linor till säkerhetsselar.

NAMN Pontus Lomar
PROJEKT The House, Göteborg
SLUTFÖRT 2016
ARKITEKTBYRÅ Lomar arkitekter

 

Primo av Lomar Arkitekter.

Färdigheter

Upplagt på

januari 7, 2016