STÅLPLÅT

TIN HOUSE

6-volymig fortinspirerad bostad, där svensk rapsolja skapar miljövänlig plåthud.

Material

GreenCoat PLX BT

Val av fasad

I fallet med Tin House började vi med att titta på alla tänkbara material. Det var viktigt att säkerställa att vi kunde få en färgbelagd yta med lång hållbarhet – något som inte bleknar – så att utseendet bevaras över tid. Det faktum att GreenCoat PLX BT har en beläggning med miljövänliga egenskaper är en viktig aspekt. Normalt innehåller färg fossilbaserade oljor. I färgbeläggningen för Tin House är stora delar av oljan ersatt med svensk rapsolja, vilket är helt unikt på marknaden. För mig var det viktigt att ha fokus på hållbarhet när jag valde material.

Inspiration till fasad

Katalysatorn för projektets utformning var platsen som har en oregelbunden geometri och kan ses från alla sidor. Genom att bryta upp markytan i olika komponenter och skapa en sekvens av paviljonger, belägna så nära markgränsen som möjligt, lyckades vi få fram en avskild innergård. De pyramidala taken maximerar de inneslutna volymerna samtidigt som taken är såpass låga att de inte stör grannarna.

Val av infästning

Vi använde alla de infästningar och underlag som rekommenderas av materialleverantören.

Val av bearbetning

Traditionell bandtäckning med ståndfals.

Takavvattning

Den största utmaningen var att bygga ett hus utan hängrännor. Mot innergården rinner vattnet ned från taket direkt i en dräneringsränna. Husets andra sida har en avgränsande vägg. Där använde vi dolda takrännor samt en svensk lösning, där takrännan placeras under takplåtens kant, så att vattnet förs bort.

NAMN Henning Stummel
PROJEKT Tin House, London, Storbritannien
SLUTFÖRT 2016
ARKITEKTBYRÅ Henning Stummel Architects

Tin House av Henning Stummel Architects. Foto: Timothy Soar.

Färdigheter

Upplagt på

januari 5, 2016