TITANZINK

MASTHUGGSTERRASSEN

Zinkdova och gröna stadsradhus som effektivt tar plats på en icke-yta.

Material

Rheinzink prePatina Graphite-grey.

Val av material

Vi sökte ett material som kunde matcha de befintliga höga fasaderna som ramar in och avgränsar de trekantiga tomterna på Masthuggsterrassen. Vi ville hitta ett underhållsfritt, tidlöst och vackert naturmaterial som åldras med värdighet, och som tål att granskas och uppskattas på nära håll. Ett material som utstrålar gedigenhet och omsorg av detaljer utan att vara överarbetat. Fasadmaterialet skulle inte göra något väsen av sig på håll utan underordna sig och sjunka in i omgivningen men däremot ha en klar stringens med egen karaktär vid närmare betraktande.

Inspiration till fasad

En kottes fjäll, fasader av träspån, gamla spetsplåtstak, 45 graders vridna kvadratplåtar. Husets anspråkslösa form med sitt lågt lutande pulpettak krävde dock en mycket enkel byggsten där den tydliga kvadraten i lod passade in. Genom att förskjuta plåtarna en tredjedel över varandra gavs en riktning och ett mjukare intryck jämfört med om fasaden hade varit upprutad av kvadrater staplade på varandra

Val av infästningar

Dolt montage med fästklamrar i hakfals.

Val av bearbetning

Slättäckning av formatplåtar i småformat. Burspråken är klädda med graphite-grå horisontell vinkelfals med horisontell valsriktning tre bandhöjder på två skift kvadratplåtar.

Fasadens förändringsprocess

Ingen eller liten förändring över tid.

Takavvattning och taksäkerhet

Rektangulära hängrännor, mantlade i samma material som rännan. Cirkulära stuprör anslutna till hängrännan med omvikningskupa. Självrensande rensningsanordning i markhöjd. Takstegar och snörasskydd är utförda enligt myndighetskrav.

NAMN Lollo Dahlsten
PROJEKT Masthuggsterrassen, Göteborg
SLUTFÖRT 2015
ARKITEKTBYRÅ Ferrum Arkitekter

Masthuggsterrassen av Ferrum Arkitekter.

Färdigheter

Upplagt på

januari 6, 2016