TITANZINK | MASTHUGGSTERRASSEN

TITANZINK | MASTHUGGSTERRASSEN

ÅRETS METALLFASADER/ TITANZINK MASTHUGGSTERRASSEN Zinkdova och gröna stadsradhus som effektivt tar plats på en icke-yta. Material Rheinzink prePatina Graphite-grey. Val av material Vi sökte ett material som kunde matcha de befintliga höga fasaderna som ramar in och...